Garantie- en waarborgregeling 2007 (appartementen & eengezinshuizen)

Bijlage 2007
Bijlage 2008
Termijnregeling App 2007
Termijnregeling E 2007


Garantie- en waarborgregeling 2003 (App)
Bijlage 2003
Termijnregeling 2003


Garantie- en waarborgregeling 2003 (E)
Bijlage 2003
Termijnregeling 2003


Zoekportaal jurisprudentie

Garantie Instituut Woningbouw

Sinds 1 januari 2010 neemt het GIW/AIG als zelfstandig instituut geen nieuwe verzoeken om arbitrage in behandeling.

De arbitrage werkzaamheden voor het GIW worden vanaf 1 januari 2010 uitgevoerd door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (als het nummer van uw waarborgcertificaat met S of een B begint) en door de Raad van Arbitrage voor de Bouw (als het nummer van uw waarborgcertificaat met een W begint).

Voor meer informatie over het aanhangig maken van een geschil:
Certificaten met een S of een B: www.degeschillencommissie.nl
Certificaten met een W: www.raadvanarbitrage.nl

Voor algemene informatie over uw garantiewoning kunt u terecht bij de Waarborgende Instellingen:
Certificaten beginnend met:
S: Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK)
W: Woningborg N.V.
B: Bouwfonds Property Development B.V.